Syarat Penggunaan

1.Harta Intelek.

Perkhidmatan,Tapak,dan semua maklumat dan/atau kandungan yang anda lihat,mendengar atau menggunakan pengalaman di Laman ini("Kandungan")dilindungi oleh China dan hak cipta antarabangsa,tanda dagangan dan undang-undang lain,dan milik Komponen Terbaik.com atau orang induk,rakan kongsi,gabungan,penyumbang atau pihak ketiga.Best-Component.com memberi anda lesen peribadi,tidak boleh dipindah milik,tidak eksklusif untuk menggunakan Laman,Perkhidmatan dan Kandungan untuk mencetak,memuat turun dan menyimpan bahagian-bahagian Kandungan yang anda pilih,dengan syarat anda:(1)hanya menggunakan salinan Kandungan ini untuk tujuan perniagaan dalaman anda sendiri atau penggunaan peribadi anda,bukan komersial;(2)jangan menyalin atau menyiarkan Kandungan pada komputer rangkaian mana pun atau menghantar,mengedarkan,atau menyiarkan Kandungan dalam mana-mana media;(3)tidak mengubah atau mengubah Kandungan dengan apa-apa cara,atau memadam atau menukar apa-apa notis hak cipta atau tanda dagangan.Tidak ada hak,tajuk atau kepentingan dalam mana-mana Kandungan atau bahan yang dimuat turun dipindahkan kepada anda sebagai hasil daripada lesen ini.Best-Component.com mempunyai tajuk lengkap dan hak harta intelek penuh dalam Kandungan anda muat turun dari Laman ini,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda menggunakan Kandungan Kandungan seperti yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan apa-apa tanda atau logo yang terdapat di seluruh Situs tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang diguna pakai.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau bingkai halaman rumah atau mana-mana halaman lain dari Laman ini di mana-mana laman web atau halaman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,buat pautan ke ini laman web yang memintas halaman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.Tiada hak,tajuk atau kepentingan dalam mana-mana Kandungan atau bahan yang dimuat turun dipindahkan kepada anda hasil daripada lesen ini.Best-Component.com mempunyai tajuk lengkap dan hak harta intelektual penuh dalam Kandungan yang anda muat turun dari Laman,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda membuat penggunaan peribadi Kandungan seperti yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Situs tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau bingkai halaman rumah atau halaman lain dari Laman ini di mana-mana laman web atau laman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,membuat pautan ke laman web ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain Tapak ini tanpa kebenaran bertulis.Tiada hak,tajuk atau kepentingan dalam mana-mana Kandungan atau bahan yang dimuat turun dipindahkan kepada anda hasil daripada lesen ini.Best-Component.com mempunyai tajuk lengkap dan hak harta intelektual penuh dalam Kandungan yang anda muat turun dari Laman,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda membuat penggunaan peribadi Kandungan seperti yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Situs tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau bingkai halaman rumah atau halaman lain dari Laman ini di mana-mana laman web atau laman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,membuat pautan ke laman web ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain Tapak ini tanpa kebenaran bertulis.tajuk atau kepentingan dalam mana-mana Kandungan atau bahan yang dimuat turun dipindahkan kepada anda sebagai hasil daripada lesen ini.Best-Component.com mempunyai tajuk lengkap dan hak harta intelek penuh dalam mana-mana Kandungan yang anda muat turun dari Laman ini,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda membuat penggunaan peribadi Kandungan sebagaimana yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Laman tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau bingkai halaman rumah atau halaman lain dari Laman ini di mana-mana laman web atau laman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,membuat pautan ke laman web ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.tajuk atau kepentingan dalam mana-mana Kandungan atau bahan yang dimuat turun dipindahkan kepada anda sebagai hasil daripada lesen ini.Best-Component.com mempunyai tajuk lengkap dan hak harta intelek penuh dalam mana-mana Kandungan yang anda muat turun dari Laman ini,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda membuat penggunaan peribadi Kandungan sebagaimana yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Laman tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau bingkai halaman rumah atau halaman lain dari Laman ini di mana-mana laman web atau laman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,membuat pautan ke laman web ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.com merangkumi tajuk lengkap dan hak harta intelektual penuh dalam mana-mana Kandungan yang anda muat turun dari Laman ini,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda membuat penggunaan peribadi Kandungan tersebut seperti yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Tapak tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau membingkai halaman rumah atau mana-mana halaman lain dalam Laman ini di mana-mana laman web atau halaman web yang lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,mewujudkan pautan ke laman web ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.com merangkumi tajuk lengkap dan hak harta intelektual penuh dalam mana-mana Kandungan yang anda muat turun dari Laman ini,tertakluk kepada lesen terhad ini untuk anda membuat penggunaan peribadi Kandungan tersebut seperti yang dinyatakan di sini.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Tapak tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau membingkai halaman rumah atau mana-mana halaman lain dalam Laman ini di mana-mana laman web atau halaman web yang lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,mewujudkan pautan ke laman web ini yang memintas halaman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Situs tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau membingkai halaman rumah atau mana-mana halaman lain di Laman ini pada mana-mana laman web atau halaman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,membuat pautan ke laman web ini yang memintas laman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda atau logo yang terdapat di seluruh Situs tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik tanda dagangan,kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Anda tidak boleh mencerminkan,mengikis,atau membingkai halaman rumah atau mana-mana halaman lain di Laman ini pada mana-mana laman web atau halaman web lain.Anda tidak boleh menyambung"pautan dalam"ke Laman,iaitu,membuat pautan ke laman web ini yang memintas laman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.membuat pautan ke laman web ini yang memintas laman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.membuat pautan ke laman web ini yang memintas laman utama atau bahagian lain Laman tanpa kebenaran bertulis.

 

2.Penafian Waranti.

Best-Component.com tidak memberikan waranti tersirat atau representasi tersirat berkenaan dengan mana-mana produk,atau berkenaan dengan laman web,perkhidmatan atau kandungan.Best-Component.com dengan jelas menafikan semua waranti apa-apa jenis,nyata,tersirat,statutori atau sebaliknya,termasuk,tetapi tidak terhad kepada,jaminan tersirat kebolehdagangan,kebolehan untuk tujuan tertentu,tajuk dan pelanggaran yang tidak berkaitan dengan produk,tapak,perkhidmatan,dan kandungan.Best-Component.com tidak menjamin apa fungsi yang dilakukan oleh tapak atau perkhidmatan itu tidak terganggu,tepat pada masanya,selamat atau bebas daripada kesilapan,atau kecacatan di tapak atau perkhidmatan itu akan dibetulkan.Best-Component.com tidak menjamin ketepatan atau kelengkapan kandungan,atau bahawa sebarang kesilapan dalam kandungan akan diperbetulkan.Tempat,perkhidmatan dan kandungannya disediakan berdasarkan asas"As"dan"tersedia".

Di Best-Component.com,pelawat alamat IP secara berkala dikaji semula dan dianalisis untuk tujuan pemantauan,dan dengan berkesan memperbaiki laman web kami hanya,dan mereka tidak akan dikongsi di luar Best-Component.com.

Semasa lawatan laman web,kami mungkin meminta maklumat kenalan anda(alamat e-mel,nombor telefon,nombor faks dan alamat untuk penghantaran/bil).Maklumat ini dikumpulkan secara sukarela-dan hanya dengan kelulusan anda.

 

3.Penamatan Liabiliti.

Walau bagaimanapun,Best-Component.com tidak akan bertanggungjawab kepada pembeli atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang ganti rugi tidak langsung,sampingan,khas,berbangkit,hukuman atau teladan(termasuk tanpa had kehilangan keuntungan,kehilangan simpanan atau kehilangan peluang perniagaan)yang timbul daripada atau berkaitan dengan(I)Sebarang produk atau perkhidmatan menyediakan atau disediakan oleh Best-Component.com,atau penggunaan ketidakupayaan untuk menggunakan yang sama;(II)Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak,perkhidmatan,atau(iii)apa-apa transaksi yang dilakukan melalui atau difasilitasi oleh tapak;(IV)Sebarang tuntutan yang disebabkan oleh kesilapan,peninggalan atau ketidaktepatan lain dalam laman web,perkhidmatan dan/atau kandungan;perintis penghantaran atau data anda,(VI)Pernyataan atau perlakuan mana-mana pihak ketiga di tapak atau perkhidmatan tersebut;(VII)Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan produk,tapak,perkhidmatan atau kandungannya,walaupun Best-Component.com telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian.

Kewajipan dan tanggungan tunggal yang terbaik untuk Best-Component.com untuk kecacatan produk adalah,pada pilihan Best-Component.com,untuk menggantikan produk yang rosak atau bayaran balik kepada pelanggan jumlah yang dibayar oleh pelanggan oleh itu tidak ada kewajiban Best-Component.com melebihi harga belian pembeli.Penyelesaian yang terdahulu hendaklah tertakluk kepada pemberitahuan tertulis pembeli kecacatan dan pemulangan produk yang cacat dalam tempoh enam puluh(60)hari pembelian.Tetapan terdahulu tidak terpakai bagi produk yang telah dikenakan penyalahgunaan(termasuk tanpa batasan statik pelepasan),pengabaian,kemalangan atau pengubahsuaian,atau produk yang telah dipamerkan atau diubah semasa pemasangan,atau sebaliknya tidak dapat diuji.Jika anda tidak berpuas hati dengan tapak,perkhidmatan,kandungan atau dengan syarat penggunaan,ubat tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan laman web ini.Anda mengakui,dengan menggunakan laman web ini,penggunaan laman web anda adalah satu-satunya risiko anda.